Про компенсацію військовим у разі відмови від державного житла

15:37 19 Червня 2017

Про компенсацію військовим у разі відмови від державного житла

Дізнайтеся більше про права військовослужбовців, які брали участь у бойових діях на території зони АТО, на отримання державного житла та компенсацію у разі відмови від нього.

Як повідомляє Військова панорама, на підставі ст. 12 Закону України «Про соціальний і правовий захист військовослужбовців та членів їх сімей», держава зобов’язана забезпечити військовослужбовців житловими приміщеннями та (або) за їх бажанням виплатити грошову компенсацію за необхідне їм для проживання житлове приміщення.

ПОРЯДОК визначення розміру та надання військовослужбовцям та членам їх сімей грошової компенсації за належне їм для отримання жилі приміщення, затверджений Постановою КМУ від 08.10.2012 р № 1036.встановлює Механізм визначення розміру такої грошової компенсації за їх бажанням (далі – компенсація).

Слід зазначити, що дія цього Порядку поширюється на:

– Військовослужбовців, які мають вислугу на військовій службі 20 років і більше, та членів їх сімей, які перебувають на обліку громадян, які потребують поліпшення житлових умов;

– Осіб, звільнених з військової служби в запас або у відставку за віком, станом здоров’я та у зв’язку із скороченням штатів або проведенням інших організаційних заходів у разі неможливості використання на військовій службі, які перебувають на обліку громадян, які потребують поліпшення житлових умов;

– Сім’ї померлих осіб та осіб, звільнених з військової служби в запас або у відставку за віком, станом здоров’я, у зв’язку зі скороченням штатів або проведенням інших організаційних заходів, військовослужбовців, які загинули або пропали безвісти під час проходження військової служби, які перебувають на обліку громадян, які потребують поліпшення житлових умов.

Якщо вищепереліченими особами не було використано право на безоплатну приватизацію житла, вони мають право тільки один раз за весь час перебування на військовій службі отримати таку компенсацію.

При використанні військовослужбовцям (членами його сім’ї) права на приватизацію раніше наданого житлового приміщення в неповному обсязі, загальна площа житлового приміщення, що підлягає компенсації, зменшується на площу, яка була безоплатно передана з державного житлового фонду в приватну власність військовослужбовця. Також, у разі отримання військовослужбовцям з державного фонду житлового приміщення, яке їм не було приватизовано, і за умови його подальшого перебування на обліку громадян (які потребують поліпшення житлових умов або включених в список на позачергове отримання житла), загальна площа житла, яка підлягає компенсації , зменшується на загальну площу житла, яке вже знаходиться в користуванні військовослужбовця і членів його сім’ї.

Для надання компенсації існує своя черга, яка визначається за часом взяття військовослужбовця і членів його сім’ї на облік громадян, які потребують поліпшення житлових умов.

Відмовити в наданні компенсації мають право на підставі зняття військовослужбовця з житлового обліку або виключення зі списку громадян, які мають право на позачергове отримання житла.

Згідно з чинним Порядком розмір компенсації визначається за нормою 13,65 кв. метра житлової площі на військовослужбовця і кожного члена його сім’ї. Понад норму жилої площі для окремих категорій військовослужбовців та членів їх сімей, визначеним законодавством, враховується додаткова житлова площа в розмірі 10 кв. метрів. Також при визначенні розміру компенсації враховуються вимоги до загальної площі житла відповідно до норм ДБН В.2.2 -15- 2005 «Будинки і споруди. Житлові будинки. Основні положення »та гранична вартість будівництва 1 кв. метра загальної площі житла в тому регіоні, де військовослужбовець перебуває на житловому обліку.

Відповідно розмір компенсації розраховується за формулою.

Якщо військовослужбовець має право тільки на одержання однокімнатної квартири, компенсація нараховується за житло загальною площею 40 кв. м.

Міністерство оборони України та інші служби, управління, щорічно протягом першого кварталу після визначення загальної суми витрат на виплату компенсації розподіляють її між військовими частинами, військкоматами і КЕЧ, в яких ведеться облік військовослужбовців, які потребують поліпшення житлових умов. А далі житлові комісії військових частин, військкоматів і КЕЧ письмово зобов’язані проінформувати військовослужбовців, у яких в поточному році підійшла черга для отримання житла, про те, що вони мають право отримати компенсацію у відповідному розмірі.

Для отримання компенсації та визначення її остаточного розміру в житлову комісію військовослужбовці зобов’язані подати такі документи:

1. Рапорт і нотаріально завірена згода всіх членів сім’ї для отримання грошової компенсації.

2. Довідка і склад сім’ї реєстрації за місцем проживання.

3. Копія свідоцтва про шлюб (за наявності).

4. Копія свідоцтва про народження дітей (за наявності).

5.ІНН військовослужбовця і всіх членів сім’ї.

6. Копія свідоцтва про право власності на житло (при наявності).

7. Довідка про отримання (або неотримання) житла військовослужбовцям з колишнього місця знаходження його на обліку громадян, які потребують поліпшення житлових умов.

8. Документ, що підтверджує невикористання житлових чеків для приватизації державного житлового фонду.

9. Виписка з Держреєстру прав на нерухоме майно про належне військовослужбовцю і членам його сім’ї нерухоме майно.

10. Дозвіл органу опіки та піклування на отримання неповнолітнім членом сім’ї компенсації у випадках, визначених законодавством.

Як бачимо, пакет документів чималий, і військовослужбовцю доведеться побігати по інстанціях для того, щоб всі ці документи зібрати.

Після надання в житлову комісію вищевказаного пакету документів житлова комісія розглядає рапорт військовослужбовця і виносить рішення про надання або відмову в наданні компенсації. Ці рішення затверджуються командирами військових частин.

Міноборони, МВС, Мінінфраструктури, Адміністрація Держприкордонслужби, СБУ, ДСНС, Служба зовнішньої розвідки, Управління державної охорони, ДКА надає компенсацію шляхом перерахування коштів на поточний рахунок особи, яка має право на її отримання. Поточний рахунок повинен бути відкритий в банку, статутний капітал якого становить не менше 10 млрд. Гривень і в якому держава прямо та / або опосередковано володіє не менше 75% статутного капіталу та / або голосів і до якого протягом останнього року НБУ не застосовував заходи впливу у вигляді розпорядження щодо обмеження, зупинення чи припинення здійснення окремих видів операцій з високим ступенем ризику та призначення тимчасової адміністрації, за умови, що операції з відкриття, ведення та закриття зазначеного рахунку здійснюються безкоштовно, відсотки на залишок коштів на такому рахунку не нараховуються.

Ось така складна процедура отримання грошової компенсації, яка законодавчо все-таки закріплена.

Фото: Еспресо.TV

Волонтерська хвиля